Natuurlijk HSV WISCH…

Flink aan de oevers “getimmerd”…

Onlangs hebben er flink wat werkzaamheden plaatsgevonden aan verschillende delen van ons wedstrijdparcours. Zo zijn er bij van Dam visplaatsen opgehoogd en ontdaan van waterplanten. Ook achter Andriessen is het parcours onderhanden genomen waardoor dit gedeelte een behoorlijke metamorfose heeft ondergaan. Hierdoor is dit gedeelte niet alleen beter begaanbaar geworden voor de hengelaar maar kan zeker ook prima van dienst doen bij wedstrijden.

Vanaf 1 januari 2018 geldt er een nieuw reglement voor de botenhaven. Botenhouders worden geacht dit reglement door te nemen en na te leven.
Op de site is dit reglement onder het kopje “HSV” en “botenhaven reglement” na te lezen.