Natuurlijk HSV WISCH…

Botenhaven reglement

Vanaf 1 januari 2018 geldt er een nieuw reglement voor de botenhaven. Botenhouders worden geacht dit reglement door te nemen en na te leven.
Op de site is dit reglement onder het kopje “HSV” en “botenhaven reglement” na te lezen.