Algemene jaarvergadering 2023 - HSV Wisch
Natuurlijk HSV WISCH…

Algemene jaarvergadering 2023

Kaart niet beschikbaar

Datum: 21/04/2023
Tijd: 20:00 - 22:00


Agenda Algemene jaarvergadering vrijdag 21 april 2023, aanvang 20.00 uur
Café Hartjes, Gaanderen
.
1) Opening
2) Mededelingen
3) In- en uitgaande post
4) Notulen algemene jaarvergadering 2022
5) Jaarverslag secretaris
6) Verslag penningmeester
7) Verslag kascommissie
8) Benoeming kascommissie
 9) Pauze
10) Bestuursverkiezingen
.  
.  
.
.
. Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk opgeven bij het bestuur tot één uur voor aanvang van de vergadering.
. .
11) Rondvraag
12) Sluiting