Botenhaven reglement - HSV Wisch
Natuurlijk HSV WISCH…

Botenhaven reglement

Ingang per 1 januari 2018

 

 • De botenouder is verplicht lid te zijn van H.S.V. Wisch. Dit geldt ook voor donateurs.
 • Na 3 jaar lidmaatschap kan een lid in aanmerking komen voor een ligplaats. Daarbij ontvangt deze een sleutel (deze mag niet worden bijgemaakt!) en nummer van de ligplaats en betaald een borgsom van €11,50. Bij opzegging van de ligplaats ontvangt men het bedrag terug.
 • De botenhouder heeft na gebruik van poort en/of loods zorg dat deze op correcte wijze wordt afgesloten.
 • De betaling voor de ligplaats wordt vóór 1 februari van het komende boekjaar gedaan. Bij niet/te laat betalen, zal de boot worden verwijderd uit de haven.
 • Het liggeld wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur.
 • De botenhouder mag de boot alleen afmeren op de eigen ligplaats.
 • De botenhouder zorgt ervoor dat de boot er netjes uitziet, houdt de boot schoon, zorgt ervoor dat de boot regelmatig wordt leeggeschept en neemt afval mee naar huis. Bij achterstallig onderhoud, zal de boot worden verwijderd uit de haven.
 • Bij verkoop van de boot (wat gemeld moet worden bij de havenmeester) mag de ligplaats niet onderling worden overgedaan.
 • De boot mag alleen worden uitgeleend aan leden van H.S.V. Wisch. De gebruiker van de boot dient op de hoogte te zijn van het reglement en deze na te leven.
 • De breedte mag maximaal 1,70 meter en de lengte maximaal 4,50 meter bedragen.
 • Gebruik maken van de takel in overleg met de havenmeester.
 • Vanaf 2018 mogen geen boten anders dan visboten plaats hebben in de haven.
 • Het is verboden om binnen de afrastering op de taluds te lopen.
 • Het is verboden om binnen de haven de buitenboordmotor te gebruiken.
 • Het is verboden om de auto voor de poort te parkeren.
 • Het is verboden om binnen de afrastering te vissen.
 • Het is verboden om brandstof in de loods te plaatsen.
 • Bij waarneming van onrechtmatigheden, dit direct melden bij de havenmeester en/of bestuur.

Als aan de bovengenoemde punten niet wordt voldaan, heeft het bestuur het recht om de overeenkomst met de botenhouder te verbreken. Bij conflicten tussen havenmeester en botenhouder, beslist het bestuur. De vereniging neemt geen verantwoording voor ongelukken en diefstal. Hiervoor moet een botenhouder zelf zijn verzekerd.